Palm Yağı Tedarik Süreci – Sorun Çözme ProsedürüIffco Türkiye kendi iş modelinde sürdürülebilir uygulamaların hayata geçirilmesinin uzun vadeli bir başarıyı beraberinde getireceğinin bilincindedir. Buna paralel olarak, palm yağı tedarik sürecini de çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik bilinci ile garanti altına alıp, izlenebilir kılmıştır. Ve ormansızlaştırma, turba ve sömürü içermeyen faaliyette bulunarak, tedarik zincir ağını, tüm iş ortaklarını da dahil ederek şeffaf bir platformda değerlendirmeye kararlıdır. Palm yağı tedariği sürecinde özel ve tüzel kişilerden tarafımıza iletilen çevresel ve sosyal kaynaklı uygunsuzlukların raporlanması için ve bunların zamanında çözülmesi için şeffaf bir prosedür yayınlamıştır. Bu prosedür, uygunsuzlukların alınması, gözden geçirilmesi, soruşturulması, çözülmesi ve izlenmesi sürecini ele alır.

 

Uygunsuzluklar aşağıdaki kanallardan herhangi biri aracılığıyla gönderilebilir.
 
1. E- posta: info@iffco.com
2. Posta: Iffco Türkiye Tedarik Zinciri Departmanı
İAOSB 10003 sokak No:3 35865 Çiğli – İZMİR
3. Telefon: + 90 232 280 80 80

 

Uygunsuzluklar muhakkak aşağıdaki bilgileri içermek durumundadır:
1. Ad / Soyad
2. Organizasyonun Adı
3. İş Ünvanı
4. Adres
5. Telefon / Faks No / E-posta
6. Uygunsuzlukların tüm detaylarıyla açıklanması
7. Uygunsuzluklar için ilgili destekleyici kanıtların sunulması

Sürdürülebilirlik İle İlgili Şikayetlerin Takibi