Sürdürülebilirlik Vizyonumuz

Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına önem veriyoruz.

Iffco Türkiye, giderek daha fazla kaynakları kısıtlanan ve dengesiz bir dünyada paydaşları adına olumlu etkiler yaratması için tüm faaliyetlerinde çevresel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını dengeleyen bir gelecek için çalışarak sürdürülebilir bir işletme olmayı hedeflemektir.

Gıda sektöründe yer almak, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakma konusunda son derece kritik bir önem taşımaktadır Iffco Türkiye, bu konuda üzerine düşen sorumluluklarının bilincindedir. Faaliyette olduğu tüm bölgelerin kalkınmasına imkan verecek şekilde ülke ekonomisine, insan kaynağına, teknolojiye yatırım yapmaktadır.  Bu sebeple; fabrikasında ve tüm iş süreçlerinde insan ile doğa arasında ideal dengeyi kurarak doğal kaynakları tüketmeden, duyarlı-kontrollü ve izlenebilirlik uygulamaları ile sağlıklı, kaliteli ürünler üretmek ve sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak hedefiyle çalışmaktadır.  Buna istinaden uygun kaynak yönetimi, yetenek geliştirme, eğitime erişim yoluyla büyüme ve ekonomik refahı teşvik etmek  üzere faaliyetlerini organize etmektedir

Iffco
Iffco

Tüm paydaşlarımıza fayda  sağlamak için çalışıyoruz.

Iffco Türkiye, uzun vadeli değer yaratacak ve bulunduğu iş kollarının gelişimine katkıda   bulunacak bir sürdürülebilirlik stratejisini oluşturmuştur. Iffco Türkiye daha azıyla daha fazlasını yapmaya inanan bir işletmedir. Bunların içinde verimli yönetim uygulamaları, mekanizasyon, yüksek verimlilik ekipmanları, çevre dostu ambalajlarda ürünler üretmek yatmaktadır.  

Uygulanabilir tüm yasal, çevresel ve sosyal gereklilikleri yerine getirmek ve işletmenin buna göre hizalanması için ilgili gerekli makamlarla işbirliği yapmaktadır.

Ürün ve hizmetlerinin çevresel etkilerini sürekli olarak değerlendirmek ve uygun ortaklarla araştırma ve inovasyon yoluyla artan çevresel zorlukları ele almak için çalışmaktadır.