Şirket Politikamız

ŞİRKET POLİTİKAMIZ

Her zaman ve her yerde müşteri ve tüketicilerimizin ihtiyaçlarının  tercih edilen tedarikçisi olmak, ortak çabamızdır.

Endüstriyel, pastacılık, ev dışı tüketim ve perakende satış kanallarında; katı yağ, margarin ve sıvıyağ pazarında tam ürün portföyüyle yer alan Iffco Türkiye, hammadde girişinden son ürün çıkışına  kanunlar kapsamında çevreyi, ürettiği ürünü ve  çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumayı esas alarak , sürdürülebilir bir çevre ve sıfır kaza politikasını hedeflemektedir. Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

Rekabet ortamında kalite bilinci ile tüketicilerimizin,  müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın değişen ve gelişen ihtiyaçlarını  izlemek; bunları karşılayarak istedikleri kalitede, garantili ve katma  değerli ürün ve  hizmeti markalarımızla onlara sunmak, sürekli  gelişimi, yaratıcılık ve mükemmeliyetçilik ile sağlayıp bunu  gerçekleştirmek için tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve  müşterilerimiz ile karşılıklı iletişim ve ortaklık içinde ve takım ruhu  bilinci ile çalışırız.

Sürekli iyileştirme uygulamaları ile  süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltiriz. Yenilikçi yaklaşımlarımızın  bizleri daha iyi bir noktaya getirmesi amacı ile teknik, davranışsal yetkinlikleri ve gıda güvenliği bilincini  arttıracak eğitimleri gerçekleştiririz. Çalışma sahamızın her alanında, güvenli gıda üretiminde ortak değerler, inançlar ve normlar ile oluşturduğumuz gıda kültürümüzü bir davranış biçimi olarak kabul ederiz. Gıda güvenliği ve gıda kültürünün sürekli iyileştirilmesi için çalışırız. Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk, dürüstlük ve sorumluluklarımız öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk, dürüstlük ve sorumluluk bilinciyle hareket ederiz. Doğal ve çevreyi koruma bilinci ile ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere uygun olarak yüksek teknolojiye sahip üretim olanaklarımızla, en yüksek hijyenik şartlarda insan sağlığı açısından güvenli ürünler üretmek en büyük ilkemizdir.

Kurulan sistemlerin uygunluğunu, gelişmesini ve sürekliliğini sağlamak amacı ile prosedür ve talimatları uygulamak, gıda güvenliğini ve kalite sistemini düzenleyen yasal mevzuatlara uygun üretim ve lojistik  faaliyetlerini sürdürmektir. 

 

Revizyon Nosu: 11
Revizyon Tarihi: 27.09.2023