Kariyer Politikası

IFFCO Türkiye olarak bizim için başarılı bir geleceğin temelini insan oluşturur.

Uluslararası bir pazarlama vizyonuna sahip olan IFFCO Türkiye, insan kaynağını şirket stratejilerini gerçekleştirebilecek nitelikteki bireylerden oluşturmaktadır.

IFFCO Türkiye’nin ana politika ve stratejileri doğrultusunda belirlenmiş insan kaynakları politikası; şirketimizin vizyonunu gerçekleştirecek insan kaynaklarımızın, strateji ve hedefler doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hedefimiz; birey ve takım performansını yükseltecek, kariyer gelişme imkanlarını sağlayacak profesyonel bir iş ortamını yaratmaktır.

Bu amaçla hedeflerimiz;

 • İşini seven ve işine zevkle giden,
 • Başarılı olmaya çalışan ve başardığı için mutlu olan,
 • İşinde sonuç alan,
 • Yetki kullanan ve sorumluluk alabilen,
 • Görevi ile ilgili her türlü işi yardımcıya gerek duymadan gerçekleştirebilen,
 • İç ve dış müşterilerimize karşı duyarlı,
 • İşinde dikkatli, titiz ve en az hata ile çalışan,
 • Bütünsel bakabilen, değerlendirebilen ve kendi misyonunu grubun misyonu içerisinde gerçekleştirebilen,
 • Eğitim düzeyi yüksek,
 • Sürekli olarak işini daha iyi yapmaya çalışan, işini ve kendisini geliştiren,
 • Bilgi ve becerilerini iş arkadaşlarıyla paylaşan,
 • Elemanlarının eğitimine ve gelişimine katkıda bulunan,
 • Ekip çalışmasını benimsemiş,
 • Değişime ve gelişime açık, insan kaynaklarını gerçekleştirmektir.