Çevresel Sürdürülebilirlik

Iffco Türkiye,  doğal kaynaklarına saygı duymakta ve mümkün olduğunda çevresel etkilerini azaltan ticari uygulamaları hayata geçirmeye gayret göstermektedir. İşletme, birincil çevresel risklerini ve fırsatlarını göz önünde bulundurmakta ve bu sorunları etkin bir şekilde ele almak için çeşitli yöntemler uygulamaktadır.

Iffco Türkiye, acil durumlarda yangınla mücadele konusunda tatbikat çalışmaları, özel acil durum müdahale ekipleri oluşturma kılavuzları ile  yangın  önlemleri geliştirmiştir.  Yangın takibi konusunda ve bünyesinde ve/veya çevresinde yangın çıkması durumunda yerel makamların bilgilendirilmesi konusunda proaktiftir.

“İnsan ve çevreye saygılı” bir gıda şirketi olma misyonuyla iş güvenliğini sağlamayı ve çevreyi korumayı öncelikli odağı olarak tanımlayan Iffco Türkiye, hesap verebilirlik, güvenilirlik, açıklık    ilke ve değerleri ile tüm sosyal paydaşlarına karşı sorumluluk içinde hareket etmeyi temel bir hedef olarak benimsemiştir. Iffco, hammadde kullanımından, teknolojisine, üretim faaliyetlerinden, yönetim biçime kadar her alanda çevreye duyarlı olmayı misyon edinmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın bilincinde olan Iffco Türkiye, çevresel sorumluluk anlayışını, yasal gereklilikleri yerine getirmenin ötesinde, çevresel etkileri sürekli iyileştirme ilkesi üzerine kurmuştur.