Sosyal Sürdürülebilirlik

Iffco Türkiye, iş yaratma, becerilerin geliştirilmesi, eğitime erişim yoluyla ekonomik büyümeyi ve refahı desteklemeyi amaçlamaktadır. Iffco Türkiye’nin kuruluşundan bu güne kadar tüm çalışanları tarafından yaşatılan ve paylaşılan güçlü kurum kültürü sayesinde çalışan bağlılığının artırılarak sürdürülebilir olması sürecin en önemli yapı taşlarından birisidir.

Çalışanların katma değer yarattığı davranışlarının ve mesleki çabalarının takdir edilip ödüllendirildiği bir ödüllendirme sistemi  de kullanılmaktadır.

İş ve yaşam dengesinin korunduğu çalışma saatleri benimsenmiş olup, verimli çalışma desteklenmektedir.

Yeni işe alımlarda ve görev değişikliklerinde işe uyum programı çerçevesinde yapılandırılmış bir oryantasyon programı uygulanmaktadır.