Enerji Politikamız

IFFCO TURKEY GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ENERJİ POLİTİKASI 


Küresel ısınmaya sebep olan sera gazının meydana gelmesinin başlıca sebeplerinden biri enerji tüketimidir. Küresel ısınma, dünyadaki tüm canlıların yaşamlarını sürdürmelerinde zorunlu olan gıda, su ve  çevre vb. temel yaşam kaynaklarını tehdit etmektedir. Küresel ısınma ve bunun sonucunda ortaya çıkan küresel iklim değişikliği, son yıllarda dünyanın karşılaştığı en önemli sorunların başında yer almakta ve dünyada yaşayan tüm canlıların yaşamlarını tehdit etmektedir.

 

Çalışmada enerji tüketiminin yarattığı küresel ısınma sorunu ve bu sorunu önlemeye yönelik, çeşitli teknolojiler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu teknolojiler sınırlı enerji kaynaklarının kullanımında önemli miktarda tasarruf sağlayarak, gelecek nesillere de enerji kaynaklarının kullanımını sağlamak ve de sera gazı salınımının azalmasını da  beraberinde getirir. Enerji tüketimi kültürünün artması bahsedilen etkilenmelerin azaltılmasında önem taşımaktadır. Enerjinin verimli kullanılması ile ülke ve de şirket maliyetlerinde azalma sağlamakta mümkündür. 

IFFCO TURKEY GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. olarak kuruluşun stratejisine uygun olarak;

- Tüm tesislerinde enerji kullanımını minimum seviyeye indirerek enerji tasarrufuna katkı sağlamaktadır. 


- Politikamıza uygun olarak belirlenen amaç ve hedeflerimizi Enerji Performans  Göstergelerini izleyerek performansımızı sürekli gözden geçireceğimizi, 


- Uygun amaç ve hedefler belirleyerek ve bunların gözden geçirilerek uygulanmasını, Amaç ve hedeflere ulaşmada tüm bilgi ve kaynakların sağlanmasını, 

- Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabii olduğumuz yürürlükteki yasal şartlara ve diğer şartlara uyacağımızı, 


- Enerji kullanımında en büyük payı olan elektrik enerjisini tasarımdan başlayarak proseslerimize kadar her aşamada değerlendirmeyi, 


- Enerji verimliliğini destekleyen tasarımların oluşturulması ve bu konunun desteklenmesini sağlayacağımızı, 


- Tüm çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin ve tedarikçilerimizin enerji verimliliği konusunda farkındalığını arttırmayı 


- Makine ve teçhizat satın alırken enerji verimliliğini dikkate alarak enerji performansını arttırmayı, 


- Ürün ve hizmet satın almada değerlendirme kriterlerimizden birisinin enerji verimliliği olacağını, 


- Sera gazı ve küresel ısınma konusunda gerekli önlemleri alarak sürdürülebilir politika izleyerek gelecek kuşaklara da yaşanılabilir bir dünya bırakacağımızı, 

- Mevcut ve işe yeni başlayan tüm personelimize enerji yönetim sistemleri ile ilgili düzenli eğitim vermeyi taahhüt ederiz .


Genel Müdür